Aktuellt


MJE Redovisningskonsult är en enskildfirma som i första hand inriktar sig på Lant- och skogsbrukare. MJE Redovisningskonsult AB är inriktad på övriga brancher och företagsformer. 


www.mjeredovisningskonsultab.se


Adressen ovan gäller MJE Redovisningskonsult AB Nya kunder erbjuds fri rådgivningstimme.


Magnus Eriksson är genom Srf konsulterna aktoriserad redovisningskonsult.